Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:45
-00:33:32
+00:10:08
237 237
19 / 79
-00:16:49
+00:06:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii