Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:27:44
-00:32:33
+00:11:07
352 352
13 / 78
-00:12:44
+00:05:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii