Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:58
-00:28:19
+00:15:21
999 999
49 / 81
-00:24:39
+00:08:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii