Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:56
-00:23:21
+00:20:19
1647 1647
69 / 83
-00:19:36
+00:12:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii