Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:28
-00:19:31
+00:40:31
5815 2023
K30 : 480
246 / 261
-00:08:21
+00:35:09
00:37:07
-00:23:10
+00:20:30
1659 1659
99 / 110
-00:09:33
+00:20:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii