Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:43:00
-00:17:17
+00:26:23
1866 1866
65 / 67
-00:06:44
+00:19:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii