Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:22
-00:46:53
+00:31:29
4203 3629
173 / 260
-00:36:04
+00:26:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii