Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:37:21
-00:22:56
+00:20:44
1680 1680
85 / 94
-00:05:15
+00:16:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii