Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:37
-00:03:40
+00:40:00
1907 1907
81 / 81
+00:32:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii