Julia Smoleńska

Trucht Tarchomin Team
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:33:39
-00:26:38
+00:17:02
1271 1271 2
5 / 9
-00:11:05
+00:06:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii