Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:44
-00:42:10
+00:38:46
7857 5361
311 / 356
-00:14:26
+00:31:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii