Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:23
-00:33:54
+00:09:46
203 203
14 / 79
-00:17:11
+00:05:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii