Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:40:06
-00:08:38
+00:23:39
2058 2058 1
90 / 92
-00:02:42
+00:16:39
00:42:36
-00:17:41
+00:25:59
1863 1863 2
94 / 94
+00:21:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii