Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:23:46
-00:36:31
+00:07:09
47 47
3 / 94
-00:18:50
+00:02:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii