Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:43
-00:33:34
+00:10:06
231 231
13 / 83
-00:29:49
+00:02:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii