Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:40:27
-00:08:17
+00:24:00
2073 2073 2
87 / 87
+00:18:35
00:42:51
-00:17:26
+00:26:14
1865 1865 3
78 / 79
-00:00:43
+00:22:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii