Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:19
-00:35:56
+00:42:26
5851 4646
238 / 260
-00:25:07
+00:37:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii