Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:37:04
-00:23:13
+00:20:27
1656 1656 2
73 / 79
-00:06:30
+00:16:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii