Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:40:36
-01:07:39
+00:10:43
73 67
2 / 136
-00:46:11
+00:01:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii