Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:42
-00:25:35
+00:18:05
1432 1432
23 / 28
-00:03:57
+00:08:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii