Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:37:59
-00:10:45
+00:21:32
1944 1944
81 / 89
-00:04:48
+00:18:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii