Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:45
-00:31:14
+00:28:48
4160 1082
K25 : 253
152 / 218
-00:18:57
+00:26:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii