Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:00
-00:41:54
+00:39:02
7897 2520
278 / 311
-00:23:55
+00:35:43
00:32:19
-00:27:58
+00:15:42
1051 1051
43 / 78
-00:08:09
+00:10:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii