Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:00
-00:17:44
+00:14:33
912 912
35 / 87
-00:09:27
+00:09:08
00:34:10
-00:26:07
+00:17:33
1339 1339
59 / 79
-00:09:24
+00:13:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii