Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:27:44
-00:32:33
+00:11:07
354 354
11 / 81
-00:28:53
+00:04:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii