Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:28:22
-00:31:55
+00:11:45
434 434
7 / 19
-00:09:20
+00:05:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii