Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:32:29
-00:16:15
+00:16:02
1210 1210 2
8 / 13
-00:07:15
+00:05:55
00:31:39
-00:28:38
+00:15:02
942 942 1
5 / 13
-00:06:15
+00:05:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii