Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:13
-00:29:04
+00:14:36
871 871
32 / 78
-00:09:15
+00:09:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii