Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:18
-00:20:41
+00:39:21
5730 1980
K30 : 467
241 / 261
-00:09:31
+00:33:59
00:35:48
-00:24:29
+00:19:11
1556 1556
95 / 110
-00:10:52
+00:19:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii