Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:28
-00:28:49
+00:14:51
908 908
39 / 81
-00:09:52
+00:07:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii