Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:43
-00:28:34
+00:15:06
952 952
8 / 25
-00:13:07
+00:07:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii