Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:09
-00:46:45
+00:34:11
6840 1882
240 / 311
-00:28:46
+00:30:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii