Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:08
-00:26:09
+00:17:31
1335 1335
57 / 78
-00:06:20
+00:12:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii