Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:53
-00:47:22
+00:31:00
4087 3540
151 / 256
-00:47:22
+00:23:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii