Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:17
-00:32:37
+00:48:19
8691 3031
124 / 128
-00:04:55
+00:44:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii