Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:38
-00:17:06
+00:15:11
1012 1012
39 / 89
-00:11:09
+00:11:50
00:32:48
-00:27:29
+00:16:11
1129 1129
47 / 78
-00:07:40
+00:10:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii