Barbara Trzcińska

Z Biegiem Narwii
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:30:32
-00:29:45
+00:13:55
758 758 2
3 / 9
-00:09:57
+00:04:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii