Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:05
-00:44:49
+00:36:07
7294 2152
294 / 356
-00:17:05
+00:29:17
00:28:55
-00:31:22
+00:12:18
506 506
19 / 81
-00:12:25
+00:05:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii