Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:32
-00:27:45
+00:15:55
1088 1088
12 / 19
-00:05:10
+00:09:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii