Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:39
-00:28:38
+00:15:02
946 946
46 / 81
-00:24:58
+00:07:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii