Edyta Kamińska

POWER COMBO
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:34:17
-00:14:27
+00:17:50
1532 1532 1
63 / 92
-00:08:31
+00:10:50
00:37:48
-00:22:29
+00:21:11
1717 1717 1
87 / 94
-00:04:48
+00:16:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii