Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:37
-00:23:40
+00:20:00
1616 1616
9 / 11
-00:10:05
+00:11:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii