Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:56
-00:27:21
+00:16:19
1151 1151
39 / 67
-00:16:48
+00:09:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii