Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:38:45
-00:21:32
+00:22:08
1778 1778
72 / 81
-00:17:52
+00:15:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii