Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:28
-00:37:20
+00:31:34
4772 1283
K30 : 578
218 / 290
-00:24:51
+00:29:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii