Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:29
-00:28:48
+00:14:52
910 910
46 / 94
-00:11:07
+00:10:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii