Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:30:02
-00:30:15
+00:13:25
678 678 4
23 / 78
-00:10:26
+00:08:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii