Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:25
-00:23:52
+00:19:48
1608 1608
67 / 81
-00:20:12
+00:12:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii