Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:11
-00:29:06
+00:14:34
867 867
10 / 19
-00:06:31
+00:08:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii