Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:40
-00:28:37
+00:15:03
949 949
35 / 83
-00:24:52
+00:07:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii